TCP/IP modelis, Interneta bāzes etalonmodelis (TCP/IP model, Internet reference model) ir abstrakts komunikāciju protokolu dizaina modelis. 1970. gadā to izveidoja DARPA, inetneta protokolu izstrādei. Sākotnējais Defense Advanced Research Projects Agency jeb DARPA izstrādātais DoD modelis (DoD Protocol Model) sastāvēja no trīs slāņiem: network access layer, host-to-host transport layer un application layer, kuriem vēlāk pievienoja interneta slāni (internetwork layer).

TCP/IP nedefinē savus datu posma slāņa un fiziskā slāņa protokolus, bet izmanto esošos, tāpēc sākotnējā TCP/IP modelī bija 4 slāņi (RFC 1122). Vēlāk tīkla saskarnes (network interface vai network access) slānis tika sadalīts datu posma slānī un fizskajā slānī tāpat kā OSI modelī, veidojot piecu slāņu TCP/IP modeli.

OSI un TCP/IP modeļi labot šo sadaļu

OSI un TCP/IP modeļi
OSI TCP/IP
Piecu slāņu Četru slāņu
7. Lietojuma 5. Lietojuma 4. Lietojuma
6. Pasniegšanas
5. Sesijas
4. Transporta 4. Transporta 3. Transporta
3. Tīkla 3. Tīkla 2. Interneta
2. Datu posma 2. Datu posma 1. Tīkla saskarnes
1. Fiziskais 1. Fiziskais

OSI modelis ir abstrakts modelis, kas pielietojams galvenokārt mācību mērķiem un praksē lietojamās protokolu kopas un modeļi precīzi neatbilst OSI modeļa slāņiem.

TCP/IP modelis vēsturiski tika veidots agrāk par OSI modeli nevis uz tā bāzes un IETF, kas attīsta interneta arhitektūru un protokolus, neatbalsta strikti definētu slāņu metodi tīklu arhitektūras un protokolu izstrādē.

Tāpēc var aprakstīt TCP/IP modeļa slāņu līdzību ar OSI modeļa slāņiem nevis tiešu atbilstību.

TCP/IP modelī nav definēti pasniegšanas un sesijas slāņi (mēdz arī teikt ka šie slāņi ir apvienoti ar lietojumslāni). Trūkstošo slāņu funkcijas ir jāveic lietojumam (lietotnei). Bieži šādas funkcijas tiek standartizētas atsevišķi un veidotas bibliotēkas (libraries), izmantošanai lietojumos. Piemēram, MIME pilda pasniegšanas slāņa funkcijas.

Tas ka virs transporta slāņa TCP/IP modelī ir definēts tikai viens slānis nenozīmē, ka virs transporta protokola var būt tikai lietotne vai viens protokols (protokolu stekam nav jābūt monolītam virs transporta slāņa). NFS (Network File System) lietojumslāņa protokols izmanto XDR (External Data Representation) pasniegšanas protokolu, kas savukārt izmanto protokolu ar sesijas slāņa funkcionalitāti RPC (Remote Procedure Call). RPC garantē drošu (reliable) datu pārraidi un izmanto UDP kā transporta protokolu.

IETF protokoli var tikt izmantoti arī rekursīvi, kā tas ir tunelēšanas protokolos, piemēram GRE.

TCP/IP modeļa slāņi labot šo sadaļu

5. slānis: Lietojumslānis labot šo sadaļu

Pamatraksts: Lietojumslānis

Lietojumslānī darbojas tīkla komunikāciju lietotne. Dati lietotnes specifiskajā formātā tiek saņemti no lietotnes un iekapsulēti transporta slāņa protokolā.

TCP/IP modelī nav pasniegšanas un sesijas slāņu tāpēc šī slāņa lietotnes un protokoli pilda arī šo slāņu funkcijas

Lietotnes slāņa protokolu piemēri ir HTTP un FTP.

4. slānis: Transporta slānis labot šo sadaļu

Pamatraksts: Transporta slānis

Transporta slānis veic datu sadalīšanu segmentos un segmentu drošu nosūtīšanu adresātam bez kļūdām un pareizā secībā. Transporta slānis veic arī plūsmas vadību (flow control).

TCP/IP biežāk lietotie transporta slāņa protokoli ir TCP un UDP.

3. slānis: Tīkla slānis labot šo sadaļu

Pamatraksts: Tīkla slānis

Tīkla slānis nodrošina datu pārraidi starp tīkla mezgliem un definē tīkla loģisko adresāciju. TCP/IP modelī šīs funkcijas veic IP protokols. TCP/IP modelī ir protokoli, kas izmanto IP vai pat augstāku līmeņu protokolus datu pārraidei, bet pilda tīkla slāņa funkcijas, kas ir vēl viena TCP/IP modeļa nesavietojamība ar OSI modeli. Šādu protokolu piemēri ir ICMP, IGMP.

Maršrutēšanas protokoli (OSPF, RIP, BGP u.c.) ir tīkla slāņa protokoli.

2. slānis: Datu posma slānis labot šo sadaļu

Pamatraksts: Datu posma slānis

Datu posma slānis nodrošina kadru pārraidi starp tīkla iekārtām un dažos gadījumos arī kļūdu labošanu. TCP/IP modelī šis slānis nav tieša IP protokolu kopas sastāvdaļa. IP spēj strādāt uz dažādiem datu posma slāņa protokoliem.

1. slānis: Fiziskais slānis labot šo sadaļu

Pamatraksts: Fiziskais slānis

Fiziskais slānis definē iekārtu un vides fiziskos un elektriskos parametrus. Šis slānis nodrošina tikai neapstrādātu bitu pārsūtīšanu caur datu pārraides vidi. Arī šis slānis nav tieši saistīts ar TCP/IP protokolu steku.

Ārējās saites labot šo sadaļu

  • RFC 1122 - Requirements for Internet Hosts—Communication Layers
  • RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet
  • RFC 3439 - Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy