Bits ir mazākā informācijas daudzuma mērvienība, tas atbilst vienam ciparam binārajā skaitīšanas sistēmā. Saīsinātā veidā bitu parasti apzīmē ar mazo b. Bita vērtība var būt vai nu "0" vai "1".

Astoņi biti veido vienu baitu. Viens nemodificēts (t.i., bez diakritiskajām zīmēm) latīņu alfabēta burts datoros ir ekvivalents vienam baitam, respektīvi, astoņiem bitiem.

1998. gada decembrī tika noteikts, ka kilobiti, megabiti, gigabiti utt. tiek iegūti, reizinot ar 1000, nevis ar 1024. Piemēram, kilobits ir 1000 biti, megabits ir 1000 kilobiti, gigabits ir 1000 megabiti, terabits ir 1000 gigabiti utt. Savukārt kilobaiti, megabaiti, gigabaiti utt. tiek iegūti, reizinot ar 1024. 1024 šajā gadījumā tiek izmantots, jo tas ir skaitlis 2 desmitajā pakāpē, kas ērti binārajā sistēmā. Starptautiskā mērvienību sistēma nedefinē šīs vienības; Starptautiskā elektrotehniskā komisija ieteikusi lietot binārajā sistēmā daudzskaitlīgu bitu mērvienību saīsinājumus kbit, Mbit, Gbit utt., bet daudzskaitlīgu baitu mērvienībām — Kibit, Mibit, Gibit.[1]