Kadrs (informācijas tehnoloģijas)

Šis raksts ir par protokola datu bloku. Par citām jēdziena Kadrs nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.

Kadrs[1] (frame) ir datu posma slāņa protokola datu bloks. Kadri sastāv no iesākuma [2] (header), vērtuma [3] (payload)(Tie ir pārsūtāmie dati - šajā gadījumā augšējā slāņa protokola datu bloks) un noslēguma [4] (trailer) (kas satur kontrolsummu). Kadrus lieto lai varētu noteikt, kur sākas pārraide, un kur beidzas. Noslēguma dažiem standartiem var arī nebūt.

Saskaņā ar RFC 1122 definīciju, kadrs sastāv no kanāla slāņa protokola iesākuma (header), kam seko pakete.

Kadriem, atšķirībā no tīkla slāņu protokolu paketēm, var būt definēts minimālais garums. To lieto (ethernet gadījumā) lai noteiktu vai nav notikusi sadursme (collision). Vēl, kadrus lieto arī lai vienā kanāla slāņa (datu posma slāņa) savienojumā iemultipleksētu vairākus tīkla slāņa protokolus. (Piem. vienā ethernet tīklā var vienlaikus, viens otram netraucējot darboties TCP/IP un IPX protokoli).

Telekomunikācijās lietotajiem TDM standartiem kadrs ir konstanta garuma laika intervāls, kuru sadala noteiktā skaitā fiksēta izmēra taimslotos (piem., E1 standarta kadrs ir 125 mikrosekundes garš un sastāv no 32 gab. 8 bitus gariem taimslotiem). Parasti viens taimslots atbilst vienam datu kanālam. (E1 gadījumā 8 biti 8000 reizes sekundē = 64KB/s).