Akadēmija (sengrieķu: Ἀκαδημία) ir tradicionāli lietots nosaukums akadēmiski ievirzītām augstākās izglītības iestādēm. Nosaukuma izcelsmi saista ar Platona akadēmiju, kas pastāvēja Atēnās no 387. gadu p.m.ē. līdz tās slēgšanai 529. gadā. Aristotelis ap 334. gadu Atēnās nodibināja savu filozofisko skolu, ko dēvēja par likeju jeb liceju. Renesanses laikmetā 1459. gadā akadēmiju atjaunoja Florencē, vēlāk šo nosaukumu sāka lietot arī citviet.

Pētera akadēmijas ēka Jelgavā.
Spānijas karaliskās akadēmijas ēka Madridē.

Latvijā labot šo sadaļu

Zviedru Vidzemes laikā no 1631. līdz 1710. gadam Rīgā pastāvēja Rīgas akadēmiskā ģimnāzija, Pēc karaļa Gustava Ādolfa rīkojuma Tērbatā 1632. gadā nodibināja Gustava akadēmiju, kas pastāvēja līdz 1665. gadam. Teoloģijas profesors, vēlāk rektors bija pirmās Latviešu-vācu vārdnīcas autors Georgs Mancelis. Paralēli akadēmisjajai ģimnāzijai 1675. gadā Zviedrijas karalis Kārlis XI Rīgā nodibināja Kārļa liceju. No 1775. līdz 1806. gadam Kurzemes un Zemgales hercogistes, vēlāk Kurzemes guberņas augstākā mācību iestāde bija Pētera akadēmija (Academia Petrina) jeb Jelgavas akadēmiskā ģimnāzija.

1919. gadā Latvijas Pagaidu valdība pieņēma lēmumu nodibināt Latvijas Mākslas akadēmiju. Pēc Otrā pasaules kara beigām 1945. gadā izveidoja Latvijas PSR Zinātņu akadēmiju, kas darbojās kā augstākā zinātnes administrēšanas struktūra ar plašu pētniecisku institūtu asociāciju. Par akadēmijas locekļiem ievēlēja gan izcilus zinātniekus, gan arī zinātnes un augstākās izglītības administratorus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas to pārveidoja par Latvijas Zinātņu akadēmiju, kuras locekļus ievēlēja paši akadēmijas locekļi.

Mūsdienu Latvijā par akadēmiju sauc arī ne-universitātes tipa zinātniski pētniecisko iestādi vai apvienību, vai augstākās izglītības institūciju, kas:

  1. īsteno bakalaura, maģistra un doktora programmas vismaz vienā no Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām grupām;
  2. vismaz puse no akadēmiskā personāla ir doktori vai profesori;
  3. vismaz puse no akadēmijā pārstāvētajām izglītības tematiskajām grupām ir otrā cikla augstākās izglītības programmas;
  4. veido zinātniskās institūcijas un pētījumu rezultātus publicē starptautiski recenzētos zinātniskajos izdevumos.
Augstskola Pilsēta Dibināta Sākotnējais nosaukums
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Rīga 1919 Latvijas Konservatorija
Latvijas Mākslas akadēmija Rīga 1921 Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Rīga 1921 Latvijas Fiziskās izglītības institūts
Latvijas Jūras akadēmija Rīga 1989 Kaļiņingradas zivju rūpniecības institūta Rīgas neklātienes filiāle
Latvijas Kultūras akadēmija Rīga 1990
Latvijas Policijas akadēmija (2010. gadā likvidēta) Rīga 1991 Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija Rīga 1992
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (2017. gadā likvidēta) Rīga 1994 Rīgas Pedagoģijas augstskola

Ārējās saites labot šo sadaļu