"Zelta ābele" bija Latvijas grāmatu izdevniecība, kuru 1935. gadā izveidoja Miķelis Goppers. Izdevniecības grāmatas izcēlās ar savu māksliniecisko noformējumu un augsto poligrāfisko kvalitāti. "Zelta ābeles" grāmatas tika izdotas nelielās tirāžās.

Padomju okupācijas laikā no 1940 līdz 1941. gada rudenim izdevniecība tika aizvērta, bet Vācijas okupācija laikā tā atsāka savu darbību. Vēlāk Miķelis Goppers emigrēja uz Zviedriju, kur 1945. gadā atkal atjaunoja izdevniecības "Zelta ābele" darbību. Apgāds darbību turpināja līdz 1985. gadam.

Kopā izdevniecība izdeva 116 grāmatas, no kurām 50 iznāca līdz 1940. gadam, bet atlikušās 66 vācu okupācijas laikā un vēlāk trimdā Zviedrijā. "Zelta ābele" izdeva Aspazijas, Jāņa Akuratera, Ernesta Birznieka-Upīša, Rūdolfa Blaumaņa, Viļa Plūdoņa, Jāņa Poruka, Anšlava Eglīša un citu autoru darbus, kā arī ārvalstu literatūras tulkojumus, memuārus, kartogrāfiskus izdevumus u.c. darbus. 1942. gadā izdevniecība laida klajā fotouzņēmumu krājumu "Baigais gads".

Latvijas Universitātes Bibliotēkā izveidota Latvijas Universitātes Bibliotēkas apgāda "Zelta Ābele" kolekcija.