Zarīns

ķīmisks savienojums

Zarīns ((CH3)2CHOPF(O)CH3 vai GB) ir fluoru saturošs fosfororganiskais savienojums. Tas sava toksiskuma (nervu paralītiska inde) dēļ sākotnēji tika sintezēts ķīmiskajiem ieročiem. Istabas temperatūrā zarīns ir bezkrāsains šķidrums ar relatīvi lielu tvaika spiedienu.

Zarīns

Zarīna spoguļizomēru struktūrformulas

Zarīna molekulas modelis
Citi nosaukumi metilfosfonskābes fluoranhidrīda
izopropilesteris
CAS numurs 107-44-8
Ķīmiskā formula C4H10FO2P
Molmasa 140,1 g/mol
Blīvums 1102 kg/m3
Kušanas temperatūra -56 °C
Viršanas temperatūra 158 °C

Zarīnu var lietot arī binārajiem ķīmiskajiem ieročiem, tā komponenti ir metilfosfonildifluorīds un izopropanola un izopropilamīna maisījums. Zarīns veidojas reakcijā starp metilfosfonildifluorīdu un izopropanolu, šajā reakcijā kā blakusprodukts veidojas fluorūdeņradis, kuru saista ar izopropilamīnu.

CH3POF2 + (CH3)2CHOH → (CH3)2CHOPF(O)CH3 + HF

un attiecīgi

(CH3)2CHNH2 + HF → (CH3)2CHNH3F

Zarīns pirmo reizi tika sintezēts 1938. gadā Vācijā, un to bija paredzēts lietot karā, taču tas netika darīts. Zarīnu lietoja Irānas—Irākas karā 20. gadsimta 80. gados.

Zarīna bumba MC-1 (ASV)