Izopropilamīns

ķīmisks savienojums

Izopropilamīns ((CH3)2CHNH2) (2-aminopropāns, 2-propilamīns) ir bāziska organiska viela, amīns. Tas ir bezkrāsains, higroskopisks, ugunsnedrošs šķidrums ar amonjakam līdzīgu smaku. Izopropilamīnu lieto par ķīmiskās rūpniecības izejvielu. Lieto herbicīda glifosāta iegūšanai.

Izopropilamīns
Isopropylamine.svgIsopropylamin-3D-balls.png
Izopropilamīna struktūrformula un molekulas modelis
Citi nosaukumi Propān-2-amīns, 2-propilamīns
CAS numurs 75-31-0
Ķīmiskā formula C3H9N
Molmasa 59,11 g/mol
Blīvums 690 kg/m3
Kušanas temperatūra -95,2 °C
Viršanas temperatūra 32,4 °C
Šķīdība ūdenī jaucas jebkurās attiecībās

Iegūst, izopropilspirtam reaģējot ar amonjaku metāliska katalizatora klātienē:

(CH3)2CHOH + NH3 → (CH3)2CHNH2 + H2O

Maisījumā ar izopropanolu to lieto zarīna iegūšanai.