Sākumlapa        Glezniecība        Literatūra        Arhitektūra        Mūzika        Kino        Citi veidi      


Arhitektūras portāls

Esiet sveicināti projekta "Māksla" apakšlapā "Arhitektūra". Šīs apakšlapas mērķis ir sniegt informāciju potenciālajiem rakstu uzlabotājiem, kas vēlētos apkopot un sakārtot informāciju par arhitektūru tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēki uz pasaules latviešu valodā varētu atrast plašu, noderīgu un kvalitatīvu informāciju par šo tēmu. Ja arī Tu vēlies kļūt par projekta dalībnieku, piesakies mākslas vikiprojekta apakšlapā (šeit) un dod savu ieguldījumu latviešu Vikipēdijā, kas šobrīd ir tik ļoti nepilnīga.

Daži pašlaik noderīgie darbi:

 • Jāizveido arhitektūras portāls!
 • Nepieciešamas infokastes dažādiem celtņu veidiem un arī arhitekta infokaste.
 • Jākategorizē raksti, jāstandartizē un jāveido kategorijas.


   Raksti uzlabošanai   

   Paraugi   

Šeit uzskaitīti piemēri, kādam būtu jāizskatās rakstam par kādu konkrētu arhitektūras tēmu. Jāņem vērā, ka šie piemēri nav ideāli un tie joprojām ir uzlabojami un papildināmi.

   Veidnes   

Galvenās veidnes


*- Veidnes, kurās ir saite uz vikiprojektu; ^- Veidnes, kurām ir nepieciešama dokumentācija

   Noderīga literatūra Latvijas bibliotēkās   

Uzskaitītā literatūra ir pieejama vismaz trijās RCB bibliotēkās, dota ārējā saite uz eksemplāriem RCB bibliotēkās. Ja ir, iespējams, to vajadzētu nomainīt pret ārējo saiti ar grāmatas eksemplāru uzskaitījumiem visās Latvijas bibliotēkās.

 • Art Nouveau Riga : illustrated guide / [compiled by Guntis Kalns ; designed by Laura Akmane ; transl. by Zane Rozenberga ; photos by Laura Akmane, Guntis Kalns, Vija Kilbloka ... [a.o.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008] : a/s "Preses nams". - 31, [1] p. : ill., map. - This book presents an overview of many beautiful Art Noveau houses in Riga. It includes not only Old Riga and Albert Street but also districts that are located off the traditional tourist routes. (eksemplāri)
 • Banga, Vita. Rīgas jūgendstils. Interjers = Art Nouveau in Riga. Interior / Vita Banga ; [atb. red. Ieva Heimane ; lit. red.: Sandra Krēķe, Aija Abens ; tulk. Ilze Kreišmane ; priekšv. sarakst. Agrita Tipāne ; Raimondas Strodes māksl. noform. ; fotogr.: Romvalds Salcēvičs, Oļegs Kotovičs]. - Rīga : Jumava, [2010]. - 111 lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 108.-109.lpp. - Bibliogr.: 110.lpp. (eksemplāri)
 • Grosa, Silvija. Art Nouveau in Rīga : guide / Silvija Grosa ; [translator Kārlis Streips, Iveta Boiko ; layout Tālis Rožkalns ; photografers Vilnis Auziņš, Ainars Meiers, Juris Kalniņš... [a.o.] ]. - Rīga : Jumava, [2005]. - 47, [1] lpp. : il. (eksemplāri)
 • Grosa, Silvija. Art Nouveau in Rīga : taking a walk through Rīga in the Art Nouveau era : guide / Silvija Grosa ; [translator Kārlis Streips ; photographers Vilnis Auziņš, Leons Balodis, Ilgvars Gradovskis... [a.o.]]. - Rīga : Jumava, [2006]. - 95, [1] p. : il. - Bibliography: p.[96]. (eksemplāri)
 • Grosa, Silvija. Der Jugendstil von Riga : Spaziergaenge durch das Riga der Jugendstilzeit : Stadtfuehrer / Silvija Grosa ; [Uebersetzung Kristīne Krēsliņa ; Foto Vilnis Auziņš, Leons Balodis, Ilgvars Gradovskis... [u.a.]]. - Rīga : Jumava, [2006]. - 95, [1] S. : il. (eksemplāri)
 • Grosa, Silvija. Der Jugendstil von Riga : Stadtfuehrer / Silvija Grosa ; [Red. Margita Gūtmane ; Gestaltung Tālis Rožkalns ; Fotografen Vilnis Auziņš, Ainars Meiers, Juris Kalniņš... [u.a.]]. - Rīga : Jumava, [2005]. - 47, [1] lpp. : il. (eksemplāri)
 • Grosa, Silvija. L'Art Nouveau a Riga : guide / Silvija Grosa ; [traduction Regīna Beldava ; infographie Arnis Rožkalns ; photos Vilnis Auziņš, Ainars Meiers, Juris Kalniņš... [a.o.]]. - Rīga : Jumava, [2007]. - 47, [1] lpp. : il. (eksemplāri)
 • Jansons, Gunārs. Kurzemes pilsētu senās koka ēkas : 17.gs.-19.gs. vidus / Gunārs, Jansons ; [redkol. V.Apsītis, I.Batrags, S.Cielava ... [u.c.] ; fotogr. M.Brašmane, G.Jansons, V.Šaicāns] ; Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. - Rīga : Zinātne, 1982. - 182, [2] lpp. : il., fotogr., plāni. - (Latvijas PSR arhitektūras un mākslas pieminekļi). - Rād.: Paskaidrojumi,avotu un literatūras norādes 175.-[177.]lpp. ; Speciālo terminu vārdnīca 178.-[181.]lpp. ; Literatūra 182.-[183.]lpp. (eksemplāri)
 • Lejnieks, Jānis. Patiesa forma. Tīrs stils ; Modris Ģelzis. Arhitekts / Jānis Lejnieks ; [red.: Ilze Deksne, Iveta Boiko ; priekšv., 7.-8.lpp., Ieva Zībārte ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; māksl. Zane Ernštreite ; fotogr.: Anita Antenišķe, Vladimirs Gailis, Modris Ģelzis ... [u.c.]]. - Rīga : Neputns, 2007 : a/s "Preses nams". - 286 lpp. : il., ģīm., fotogr. - Bibliogr. norādes parindēs. - Dzīves un darba dati: 251.lpp. - Ēkas, projekti un konkursu darbi: 253.-255.lpp. - Personu rād.: 257.-261.lpp. (eksemplāri)
 • Pilsēta. Laikmets. Vide : [rakstu krājums] / [sast., iev. Rūta Kaminska ; sast. asist. Kristīne Ogle ; lit. red. Māra Ņikitina ; redkol. Elita Grosmane, Marts Kalms, Rūta Kaminska ... [u.c.] ; tulk. Stella Pelše, Kristiāna Ābele ; māksl. Juris Petraškevičs]. - Rīga : Neputns, 2007. - 280 lpp. : il., ģīm., kartes. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei ; 6. sēj.). - Bibliogr.: Attēlu saraksts 258.-264.lpp. ; Personu rādītājs 272.-278.lpp. ; Vietu rādītājs 278.-280.lpp. (eksemplāri)