Atvērt galveno izvēlni

Portāls ir arhitektoniski vai dekoratīvi veidota ieeja. Parasti saistīts ar baznīcām.