Akrotērijs

Akrotērijs (grieķu akrōtērion) ir rotājošs elements, kuru izmanto frontonos un kapu stēlās, parasti — palmetes, volūtas vai skulptūras veidā. Akrotēriju izmanto gotiskajā un klasiskajā arhitektūrā.

Akrotērija piemēri