Atvērt galveno izvēlni

Pilsētbūvniecība

apdzīvoto vietu plānojuma un apbūves teorija un prakse
Viens no pilsētbūvniecības uzdevumiem ir nodrošināt pilsētu apbūvi. Attēlā redzama Markhemas pilsēta Kanādā no putna lidojuma

Pilsētbūvniecība, arī pilsētplānošana, ir apdzīvoto vietu plānojuma un apbūves teorija un prakse. Pilsētbūvniecība ir arī kā arhitektūras un celtniecības nozare, kuras uzdevums ir kompleksi risināt ar apdzīvotajām vietām saistītus saimnieciskos, demogrāfiskos, būvtehniskos, sanitāri higiēniskos uzdevumus. Vēl viens uzdevums ir antropogēnas ainavas veidošana.