Viļņa garums ir attālums starp diviem līdzās esošiem viļņa punktiem, kuriem ir vienāda fāze. Viļņa garums tiek apzīmēts ar grieķu alfabēta burtu λ. Viļņa garuma SI pamatmērvienība ir metrs. Viļņa garumu aprēķina pēc šādas formulas:

Viļņa garums λ ir attālums starp diviem viļņa punktiem ar vienādu fāzi
, kur
  • v — viļņa izplatīšanās ātrums;
  • ν () — viļņa frekvence.
  • 1/ν = T — laiks, kurā vilnis veic vienu svārstību.

Šo formulu var izteikt ar vārdiem: viļņa garums ir vienāds ar ceļu, ko veic ar noteiktu ātrumu (piemēram, elektromagnētiskajiem viļņiem vakuumā tas ir gaismas ātrums 3·108 m/s) vienas svārstības laikā.