Venna diagramma jeb kopu diagramma ir diagramma, kura attēlo visas iespējamās loģiskās attiecības starp galīga skaita kopām. Venna diagrammas 1880. gadā ieviesa Džons Venns. Tās izmanto, lai mācītu elementāro kopu teoriju, kā arī kā ilustratīvu piemēru kopu attiecībām varbūtību teorijā, loģikā, statistikā, lingvistikā un datorzinātnē.

Venna diagramma, kura attēlo šķēlumu no grieķu, latīņu un krievu alfabētiem (lielie burti)