Valsts policijas koledža

Valsts policijas koledža (VPK) ir Ministru kabineta dibināta Latvijas Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, kuras pamatuzdevums ir sagatavot audzēkņus dienestam Valsts policijā.[1][2] Valsts policijas koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo un izglīto topošos policistus.

Valsts policijas koledža
Valsts policijas koledža
Moto “Mūsu izglītība - jūsu drošībai!”
Dibināta 2006. gada 13. jūlijā
Direktors Dmitrijs Homenko
Atrašanās vieta Latvija, Rīga, Ezermalas iela 10
Iepriekšējie nosaukumi Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta Mācību centrs (1991–2000)
Valsts policijas Policijas skola (2000–2006)
Mājaslapa www.policijas.koledza.gov.lv
Valsts policijas koledža

Valsts policijas koledžas ēka atrodas teritorijā, kur no 18.gadsimta līdz 20.gadsimta sākumam atradās Heila muiža.

Mācību centrs un Policijas skola

labot šo sadaļu

1990. gadā Latvijas PSR Iekšlietu ministrija ieguva savā īpašumā piecstāvu ēku Jūrmalā, Skolas ielā 44, lai tajā izveidotu Policijas departamenta Mācību centru. Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta Mācību centrs svinīgi tika atklāts 1991. gada 13. jūnijā, un par tā priekšnieku tika iecelts milicijas apakšpulkvedis Atis Meibergs. Darbu tas uzsāka 1991. gada 9. jūlijā. Augusta puča laikā 1991. gada 20. augustā plkst. 19.45 mācību centru ieņēma Padomju Savienības armija.

2000. gadā ar Iekšlietu ministrijas Valsts policijas 2000. gada 6. septembra pavēli Nr. 701 tika apstiprināts mācību centra jaunais nosaukums — Valsts policijas Policijas skola. Skolas galvenais uzdevums bija veikt izmaiņas jauno policistu apmācībā saskaņā ar Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām.

Policijas koledža

labot šo sadaļu

2006. gada 13. jūlijā Jūrmalā, Slokas ielā 44 ar Ministru kabineta rīkojumu izveidoja Valsts policijas koledžu, nosakot, ka tā ir Valsts policijas Policijas skolas funkciju, tiesību, saistību, mantas un arhīva pārņēmēja. Koledžas darbības mērķis bija sagatavot policijas darbiniekus profesionālajam dienestam un īstenot Valsts policijas darbinieku profesionālās pilnveides mācības. 3. oktobrī tika uzsāktas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs" pilna laika un arodizglītības programmas "Policijas darbs" studijas. 6. oktobrī Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā iesvētīja VPK karogu. 25. oktobrī parakstīja līgumu par VPK iestāšanos Eiropas Policijas koledžu asociācijā.

2007. gada 13. martā VPK tika uzņēma Latvijas Koledžu asociācijā, 5. oktobrī tika uzsākta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs" nepilna laika studiju realizācija, bet 21. decembrī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Policijas akadēmiju.

2008. gadā VPK akreditēja, nosakot augstākās izglītības iestādes statusu. VPK organizēja Starptautiskās policijas asociācijas (IPA) bērnu nometni.

2009. gada 1. oktobrī tika atklāta VPK Latgales filiāle Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

2010. gada janvārī VPK pārcēlās uz bijušajām Policijas akadēmijas telpām Ezermalas ielā 8 un atzīmēja arodizglītības programmas ”Policijas darbs” 10. gadadienu.

2011. gadā VPK organizēja I Starptautisko zinātnisko konferenci ”Cilvēkdrošības tiesiski, socioloģiskie un psiholoģiskie aspekti”.

2012. gadā VPK organizēja II Starptautisko zinātnisko konferenci ”Noziedzības prevencijas un apkarošanas novitātes pasaulē un Latvijā”. Norisinājās Koledžas un Francijas vēstniecības forums ”Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”. VPK uzsāka 28 jaunu profesionālās pilnveides programmu realizēšanu.

2013. gadā VPK organizēja III Starptautisko zinātnisko konferenci ”Tiesībsargājošo institūciju loma sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā”. Tika izveidota VPK Sporta katedra.

2014. gadā VPK organizēja Eiropas policijas koledžu asociācijas (AEPC) starptautisko konferenci ”Policijas izglītība multikulturālā vidē: problēmas un risinājumi”. Tika izveidoti VPK profili sociālajos tīklos.

2015. gadā VPK organizēja IV Starptautisko zinātnisko konferenci ”Moderno tehnoloģiju izmantošana tiesībaizsardzības institūciju darbā un to darbinieku izglītošanā”. Uzsāka Erasmus+ mācību mobilitātes programmas realizēšanu.

2017. gadā VPK uzsāka mācību satura izveidi e-mācību vidē Moodle. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības absolventiem izniedza diplomus ar jaunu kvalifikāciju — Valsts policijas jaunākais virsnieks. Mainījās VPK juridiskā adrese — Rīgā, Ezermalas ielā 10.

2018. gadā VPK organizēja V Starptautisko zinātnisko konferenci ”Valsts iekšējās drošības 100 gadu evolūcija. Attīstība. Dinamika. Problemātika”.

2020. gadā Covid-19 pandēmijas laikā uzsāka attālinātās mācības, izmantojot videokonferenču platformas.

2021. gadā izstrādāja jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu ”Policijas darbs” un jaunu arodizglītības programmu ”Policijas darbs”.

2022. gada 25. oktobrī noslēdza līgumu starp VPK, Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju par ilgtermiņa konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” izveidi.[2] 2. decembrī, sekojot Valsts policijas vizuālās identitātes maiņai, prezentēja Koledžas jauno logotipu un saukli.[3]

 
Iepriekšējā VPK logo vienkāršota versija

VPK pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome un koledžas direktors. Padome ir koledžas personāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas veic koledžas administratīvo un saimniecisko vadību un pārstāv koledžu bez īpaša pilnvarojuma.[2]

 • Atis Meibergs (1991—2000)
 • Benita Akmentiņa (2000—2003)
 • Eižens Valters (2003—2004)
 • Aigars Evardsons (2004—2011)
 • Artis Velšs (2011—2013)
 • Rauls Kviesītis (2013—2018)
 • Dina Tarāne (2018—2020)
 • Ģirts Zalāns (2020—2022)
 • Dmitrijs Homenko (2022—pašlaik)

VPK logotipa dizaina pamatā ir Valsts policijas vizuālās identitātes krāsas un līnijas, kas simbolizē Daugavas straumes ritmu, stilistiski atgādinot Laimas slotiņu — Latvijas tīrības un aizsardzības simbolu. VPK logotipā ir ietverta atsauce uz Laimas slotiņu, kas ir vērsta uz augšu, norādot uz izaugsmi un izcilību. Līdzās simboliskajai nozīmei, logotipa uzbūve ir uztverama arī grafiski, jo slīpās līnijas veido salikumu, kurā no augšas uz leju nolasāmi VPK iniciāļi.[4]

Līdz 2022. gadam lietotā emblēma ietvēra vairogu, kura centrā ozollapu un valsts karoga lentu aplokā atradās tumši zila aizvērta grāmata ar Valsts policijas emblēmu uz tās vāka, kā arī trīs zvaigznes, koledžas nosaukums un gadskaitlis '2006' zelta krāsā.[5]

VPK karogā uz gaiši zila fona attēlota Valsts policijas emblēma — saule un uz leju vērsts zobens (t.i. zobens miera stāvoklī), simbolizējot Valsts policijas darbinieku galveno uzdevumu: sargāt un rūpēties par visu Latvijas iedzīvotāju drošību. Otrā pusē uz balta fona — valsts mazais ģerbonis, zem kura izšūts uzraksts: "Valsts policijas koledža".[6][7]

2018. gadā sarakstīta VPK himna ar Anitas Fišeres vārdiem un Ulda Timmas mūziku.[4]

Izglītības iespējas

labot šo sadaļu

VPK piedāvā iegūt izglītību šādās izglītības programmās:[8]

 • arodizglītības programma “Policijas darbs”, iegūstot kvalifikāciju — Valsts policijas jaunākais inspektors;
 • profesionālās pilnveides izglītības programma "Policijas darba pamati". Tajā personas ar augstāko izglītību sagatavo policijas funkciju veikšanai;
 • īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma “Policijas darbs”, Iekšējās drošības akadēmijā (IDA) iegūstot kvalifikāciju — Valsts policijas jaunākais virsnieks jeb “reaģējošais” policists.
 1. «Valsts policijas koledžas nolikums // Ministru kabineta 2006. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 584». likumi.lv (latviešu). Skatīts: 2023-04-14.
 2. 2,0 2,1 2,2 «Par mums | Valsts policijas koledža». policijas.koledza.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2023-04-14.
 3. «Valsts policijas koledža: jaunā vizuālā identitāte ir tikai pirmais solis uz būtiskām pārmaiņām | Valsts policija». vp.gov.lv (latviešu). 2022-12-02. Skatīts: 2023-06-15.
 4. 4,0 4,1 «Par mums | Valsts policijas koledža». www.policijas.koledza.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2023-06-15.
 5. «izglitibascelvedis.lv». izglitibascelvedis.lv. Skatīts: 2023-06-15.
 6. «Valsts policijas koledža - VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA SVIN 10 GADU JUBILEJU | Valsts policijas koledža - Facebook». Facebook (latviešu). Skatīts: 2023-06-15.
 7. «Izmeklētāju mācību centrs | Valsts policijas koledža». www.policijas.koledza.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2023-06-15.
 8. «Programmas | Valsts policijas koledža». www.policijas.koledza.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2023-04-14.

Ārējās saites

labot šo sadaļu