Vārdnīca ir grāmata, kurā alfabētiskā secībā ir sakārtoti kādas valodas vārdi un doti to tulkojums citā valodā, skaidrojums, izruna un cita informācija. Eksistē arī tādas vārdnīcas, kurās šie vārdi tajā pašā valodā ir paskaidroti, ko tie nozīmē. Šādas vārdnīcas sauc par skaidrojošām vārdnīcām, savukārt, ja ir norādīti citi vārdi ar līdzīgu nozīmi, to sauc par sinonīmu vārdnīcu.

Dažādas vārdnīcas.

Attīstoties internetam, ir parādījušās arī virtuālās jeb tiešsaistes vārdnīcas.

Vārdnīcu veidi[1]
valodas jeb filoloģiskās enciklopēdiskās
vispārīgās speciālās vispārīgās speciālās
 • skaidrojošās,
 • tulkojošās.
 • pareizrakstības,
 • pareizrunas,
 • sinonīmu,
 • frazeoloģijas,
 • terminu,
 • biežuma,
 • personvārdu,
 • žargona,
 • vietvārdu jeb toponīmiskā u.c.
 • "Latviešu konversācijas vārdnīca",
 • enciklopēdija "Rīga",
 • "Lielā ilustrētā enciklopēdija" u.c.
 • speciālās nozaru enciklopēdijas

Pasaulē par vienu no vecākajām vārdnīcām var uzskatīt Eblā (mūsdienu Sīrijas teritorijā) atrasto māla plāksnīšu krājumu, kurā ap 1500 ebliešu raksta zīmēm ir iztulkoti šumeru valodā.[2]

Atsauces un piezīmes

labot šo sadaļu
 1. Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. Valodas labirinti 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2006. 8. lpp.
 2. "Māla plāksnītes zelta vērtībā" - Ilsustrētā Zinātne, Nr.12/2005, 46.lpp.

Ārējās saites

labot šo sadaļu