Urāna heksafluorīds

ķīmisks savienojums

Urāna heksafluorīds (UF6) ir sešvērtīgā urāna un fluorūdeņražskābes sāls. UF6 ir gaistoši, pelēcīgi ortorombiski kristāli, kas sildot sublimējas — tieši pāriet gāzes fāzē. Šķīst hloroformā, bromā, nitrobenzolā; ar ūdeni strauji reaģē.

Urāna heksafluorīds

Urāna heksafluorīda struktūrformula un kristālrežģis

Urāna heksafluorīda kristāli aizkausētā ampulā
Citi nosaukumi urāna (VI) fluorīds
CAS numurs 7783-81-5
Ķīmiskā formula UF6
Molmasa 351,99 g/mol
Blīvums 4680 kg/m3
Kušanas temperatūra 64,0 °C 1,44 MPa spiedienā
Viršanas temperatūra 56,4 °C (sublimējas)
Šķīdība ūdenī reaģē

Iegūšana labot šo sadaļu

Iegūst, iedarbojoties ar fluorējošiem aģentiem (parasti tīru fluoru; rūpniecībā lieto arī ūdeņraža un fluora liesmu) uz urāna savienojumiem, piemēram, urāna tetrafluorīdu UF4 vai dažādiem urāna oksīdiem. Attīra rektificējot.

Īpašības labot šo sadaļu

Reaģē ar ūdeni un sildot arī ar organiskiem šķīdinātājiem. Urāna heksafluorīds ir viens no stabilākajiem sešvērtīgo aktinīdu atvasinājumiem[1].

Izmantošana labot šo sadaļu

Urāna heksafluorīdu izmanto atomenerģētikā kā urāna bagātināšanas starpproduktu. To pārvērš gāzveida formā un ievieto centrifūgās, kas griežas ar virsskaņas ātrumu, tādējādi sadalot atkarībā no izotopu 235U un 238U sastāva. Izmanto arī gāzu difūzijas metodi. Attīrīto urāna izotopu var izmantot kā kodoldegvielu gan civilajās kodolspēkstacijās, gan atomieročos.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. N.Ahmetovs. Neorganiskā ķīmija, Rīga, "Zvaigzne", 1978, 532. lpp.