Trimda

personas vai personu grupas ilglaicīga uzturēšanās ārpus izcelsmes vai mītnes vietas, kura iemesls ir aizliegums uzturēties šajā vietā vai draudi dzīvībai vai brīvībai atgriešanās gadījumā

Trimda ir jau no senajiem laikiem pazīstams soda veids, kas paredz aizliegumu apmeklēt vai apmesties uz dzīvi noteiktā teritorijā. Atšķirībā no izsūtījuma vai nometinājuma trimdā cilvēks var pats izvēlēties savu apmešanās vietu.

Glezna — Dante trimdā

Nereti ar trimdu saprot arī labprātīgu teritorijas pamešanu (emigrācija), lai izvairītos no iespējamām represijām, piemēram, latvieši, kas Otrā pasaules kara laikā pameta Latviju pirms Padomju Savienības ienākšanas Latvijas teritorijā, vai atteicās atgriezties atrodoties ārpus Latvijas teritorijas, tiek saukti par trimdiniekiem, trimdas latviešiem.