Emigrācija

dzimtās valsts vai reģiona pamešana ar mērķi apmesties uz pastāvīgu dzīvi citā valstī vai reģionā

Emigrācija (latīņu: emigratio — ‘izceļošana’) ir piespiedu vai brīvprātīga izceļošana no savas valsts. Par emigrāciju dēvē arī dzīvi ārzemēs šāda izceļotāja statusā un emigrantu kopumu kādā valstī. Savukārt bijušo emigrantu atgriešanās atpakaļ dzimtenē tiek saukta par reemigrāciju.

Japānas valdības plakāts, kas reklamē Dienvidameriku