Suverēna valsts

valsts ar centralizētu, neatkarīgu valdību

Suverēna valsts ir patstāvīga, neatkarīga valsts ar centralizētu, neatkarīgu valdību. Apvienoto Nāciju Organizācijas dokumentos ir noteikti valsts pastāvēšanas pamatprincipi, tas ir, katrai valstij ir sava zeme (teritorija), iedzīvotāji un suverēna vara. Suverēno valstu iekšējos jautājumos neiejaucas citas valstis. Suverēnām valstīm teritorija ir vienota, to veido politiski teritoriāla struktūra, tas ir, ne tikai sauszeme, bet arī ūdens un gaisa telpa ar katras valsts noteiktu tiesisko režīmu. Valsts robeža norobežo suverēno valstu teritoriju no kaimiņvalstīm.

Visas ANO dalībvalstis ir suverēnas

Pretēji suverēnām valstīm ir protektorāti, satelītvalstis, marionešu valstis, vasaļvalstis un citi nesuverēni valstiski veidojumi.

Skatīt arī labot šo sadaļu