Valsts robeža ir līnija, caur kuru iet vertikāla plakne, un tā nosaka valsts teritoriju. Bieži vien, lai šķērsotu kādas valsts robežu, ir nepieciešama pase un/vai vīza. Latvijas valsts robežu uzrauga Latvijas Republikas robežsardze.

Robeža starp Meksiku un ASV. Neliels norobežojums atdala blīvi apdzīvoto Tihuanas pilsētu Meksikā (pa labi) no ASV (pa kreisi).
Vācijas un Austrijas robeža. Abas valstis pieder Šengenas zonai, tāpēc robeža praktiski netiek apsargāta un to var brīvi šķērsot.