Subates-Kokneses valnis ir tektoniska struktūra Latvijas ielieces dienvidrietumu daļā. Nosaukta Subates un Kokneses pilsētu vārdā starp kurām valnis ir izvietots.

Valnis orientēts meridionālā virzienā, vairāk kā 60 kilometru garumā, Krokojuma šarnīra iegrimšana notiek virzienā uz ziemeļiem. Valni sarežģī divi lokāli pacēlumi: Aknīstes (Viesītes) un Seces pacēlums. Velvju amplitūda apmēram 20 metri. Subates-Kokneses vaļņa austrumu spārnu sarežģī kupolveidīgas struktūras ar amplitūdu līdz 50 metriem un izmēros 0,5-10,0 km², kas grupējas gar divām submeridionālām līnijām. Vienu struktūru grupu veido Kaktiņu-Avotiņkalnu, Sēlpils, Negaidu lokālie pacēlumi, bet otru Pļaviņu, Sarmasu pacēlumi. Visvairāk izpētīts ir Pļaviņu pacēlums. Tā platība ir 8 km², spārni asimetriski: austrumu spārns ir slīpāks (17°), bet rietumu - lēzenāks (13°). Pēdējo sarežģī nelieli krokojumi.