Stearilspirts

ķīmisks savienojums

Stearilspirts jeb 1-oktadekanols atbilst stearīnskābei. Tas kūst pie 59,4 °C—59,8 °C, virst pie 210 °C—330 °C, un ir baltā krāsā. Ūdenī šī viela nešķīst. To izmanto smērvielās, sintētiskajos sveķos, parfimērijā un kosmētikā. Krēmos to lieto par mitrinātāju, emulgatoru un ietaukotāju; tas tiek plaši pielietots arī šampūnos un matu kondicionieros. To izmanto arī baseinos ūdens virsmas pārklāšanai, lai novērstu pārmērīgu ūdens iztvaikošanu.

Stearilspirts

Stearilspirta vienkāršota struktūrformula
Citi nosaukumi 1-oktadekanols,
oktadekān-1-ols,
oktadecilspirts
CAS numurs 112-92-5
Ķīmiskā formula C18H38O
Molmasa 270,49 g/mol
Blīvums 812 kg/m3
Kušanas temperatūra 59,4-59,8 °C
Viršanas temperatūra 210 °C pie 15 mmHg (~2 kPa)
Šķīdība ūdenī nešķīst