Skaidrīte Lasmane (dzimusi Skaidrīte Rimša 1939. gada 22. februārī) ir Latvijas filozofe, vēsturniece, emeritētā filozofijas doktore, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēja, pētniece; devusi nozīmīgu ieguldījumu filozofijas, filozofiskās kultūras, literatūrfilozofijas un ētikas jomās.[1]

Skaidrīte Lasmane
Personīgā informācija
Dzimusi 1939. gada 22. februārī (85 gadi)
Valsts karogs: Latvija Dricānu pagasts, Latvija
Tautība latviete
Vispārīgā informācija
Galvenās intereses filozofija, filozofiskā kultūra, literatūrfilozofija, ētika
Alma mater Latvijas universitāte
Nozīmīgi darbi “Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam” (1998)
“20. gadsimta ētikas pavērsieni” (2004)
“Rietumeiropas morāles filozofija” (2006)
“Komunikācijas ētika” (2012)
Valoda latviešu valoda

Biogrāfija labot šo sadaļu

Dzimusi 1939. gadā zemnieku ģimenē Dricānu pagasta Mežniekos. Beigusi Dricēnu vidusskolu (1957). Pabeigusi studijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1962) un Filozofijas katedras aspirantūrā (1968). 1968. gadā sākusi strādāt Vēstures un filozofijas fakultātē par docenti.[2]

Filozofijas doktora grādu ieguvusi 1993. gadā. Par profesori Skaidrīte Lasmane strādājusi kopš 2002. gada. Latvijas Universitātes Senāts 2017. gada 27. martā Lasmanei piešķīra Latvijas Universitātes emeritētās profesores goda nosaukumu. Ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece.[3]

Lasmane bija precējusies ar televīzijas žurnālistu Hermani Lasmani (miris 1995). Ir divi bērni — dēls Arnis un meita Laura.[1]

Devums Latvijas zinātnei labot šo sadaļu

Skaidrītes Lasmanes devums ir saistāms ar vairākām tematiskajām jomām — ar pagātnes latviešu gara darbinieku un filozofu mūsdienīgu interpretāciju, ar latviešu folkloras filozofiski ētisku struktūranalīzi, ar Rietumeiropā pastāvošo ētisko teoriju un 20.gs. ētikas virzienu analīzi, ar dažādu ētikas un filozofijas problēmu aktualizēšanu Latvijā.

Profesore Skaidrīte Lasmane pieder pie ētikas un komunikācijas ētikas pētījumu virziena. Ir viena no šo tēmu iedibinātājiem Latvijas Universitātes curriculum. Izveidojusi ētikas pētījumu skolu Latvijas Universitātē. Lasmanei ir būtiska loma ne tikai sociālo un humanitāro zinātņu akadēmiskajā vidē, bet arī Latvijas demokrātiskās sabiedrības veidošanā un tai atbilstīgu vērtību iedibināšanā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas. Skaidrīte Lasmane ir ētikas jomas pētījumu līdere un autoritatīvākā eksperte Latvijā. Skaidrīte Lasmane publiskajā telpā ir pazīstamā arī kā politiskās ētikas eksperte, kas aizstāv godprātību, taisnīgumu un citas vērtības.

Profesore Skaidrīte Lasmane vairāk nekā 50 gadus ir docējusi studiju kursus ētikā, komunikācijas ētikā, kultūras teorijā un filozofijā, lasījusi lekcijas par akadēmisko ētiku, pētījumu metodoloģiju un citiem jautājumiem Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē un Sociālo zinātņu fakultātē.

Zinātniskā darbība labot šo sadaļu

Skaidrīte Lasmane ir autore daudziem nozīmīgiem pētījumiem ētikā un filozofijā, tai skaitā monogrāfijām “Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam” (1998), “20. gadsimta ētikas pavērsieni” (2004) un “Komunikācijas ētika” (2012).[1] Kopā ar kolēģiem Augustu Miltu un Andri Rubeni sarakstījusi mācību grāmatu “Ētika” (1989).[2] Lasmane ir autore mācību grāmatai “Rietumeiropas morāles filozofija” (2006). Lasmane ir arī vairāku kolektīvo monogrāfiju un rakstu krājumu zinātniskā redaktore. Lasmanes bibliogrāfijā reģistrēti arī ļoti daudzi zinātniskie raksti, nodaļas kolektīvajās monogrāfijās un populārzinātniskas publikācijas. Lasmane aktīvi piedalījusies starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs.

Profesore Skaidrīte Lasmane ir piedalījusies Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Universitātes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Stratēģiskās analīzes komisijas un citu institūciju finansētajos grantos, kā arī valsts pētījumu programmās “Letonika” un “Nacionālā identitāte”. Viņa arī vadījusi vairākus zinātniskos projektus par ētiku un vērtībām izglītībā un sabiedrībā. Pēdējā laikā profesores pētnieciskais darbs saistīts ar ERA.NET Rus+ starptautisko zinātnisko projektu “LIVINGMEMORIES”.

Apbalvojumi labot šo sadaļu

2017. gada rudenī profesorei Skaidrītei Lasmanei piešķirts Triju Zvaigžņu IV šķiras ordenis un profesore iecelta par ordeņa virsnieci.[3]

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu