Singonija Brevē režģi
triklīnā singonija triklīns
monoklīnā singonija vienkāršs centrēts pamatnē
monoklīns, vienkāršs monoklīns, centrēts pamatnē
rombiskā singonija vienkāršs centrēts pamatnē centrēts centrēts malās
rombisks, vienkāršs rombisks, centrēts pamatnē rombisks, centrēts rombisks, centrēts malās
heksagonālā singonija heksagonāls
trigonālā singonija
(romboedriskā)
trigonāls
tetragonālā singonija vienkāršs centrēts
tetragonāls, vienkāršs tetragonāls, centrēts
kubiskā singonija
(izometriskā)
vienkāršs centrēts centrēts malās
kubisks, vienkāršs kubisks, centrēts kubisks, centrēts malās

Singonija (no grieķu: σύν (sin) — 'vienāds', γωνία (gonia) — 'stūris') — kristālu struktūras grupējums pēc kristālu elementāršūniņas simetrijas pazīmēm. Kristālus grupē balstoties uz aksiālo sistēmu, kādu pielieto šo kristālu režģa aprakstam. Katra singonija sastāv no trīs asu komplekta, šīs asis izkārtotas noteiktā ģeometriskā sistēmā. Izdala 7 singonijas. Vienu no šīm septiņām — heksagonālo singoniju citi speciālisti neuzskata par atsevišķu singoniju bet gan par daļu no trigonālās singonijas.

Singoniju kategorijas labot šo sadaļu

Singonijas iedalās trīs kategorijās: