Kristalogrāfijā heksagonālā singonija ir viena no 7 singonijām. Kristālisko struktūru apraksta, balstoties uz trīs bāzes vektoriem. Heksagonālajā singonijā divi no bāzes vektoriem ir vienāda garuma, starp tiem ir 60° leņķis. Trešais bāzes vektors ir perpendikulārs attiecībā pret abiem pirmajiem. Rezultātā bāzes forma šajā singonijā ir pareiza sešstūra prizma.

Heksagonālā singonija
Heksagonālā singonija

Nereti šo singoniju apvieno ar trigonālo singoniju.

Heksagonālā singonija ir grafītam, apatītam, berillam un daudzu citu minerālu kristāliem.

Zemāk esošajā tabulā dots šīs singonijas simetriju starptautiskie apzīmējumi un apzīmējumi pēc Šēnflisa.

Nosaukums Starptautiskais apzīmējums Šēnflisa apzīmējums
Primitīvais (tetragonāli-piramidālais) 6 C6
Centrālais (diheksagonāli-dipiramidālais) C6h
Planālais (diheksagonāli-piramidālais) C6v
Aksiālais (heksagonāli-trapecoedriskais) D6
Planaksiālais (bipiramidālais) D6h
Inversijas-primitīvais (trigonāli-dipiramidālais) C3h
Inversijas-planālais (ditrigonāli-dipiramidālais) D3h