monoklīns, vienkāršs monoklīns, pamatnē centrēts
monoklīns, vienkāršs monoklīns, centrēts pamatnē

Kristalogrāfijā monoklīnā singonija ir viena no 7 singonijām. Kristālisko struktūru apraksta, balstoties uz trim bāzes vektoriem. Monoklīnajā singonijā visi trīs bāzes vektori ir dažāda garuma, divi no tiem savstarpēji veido taisnu leņķi bet trešais - nē. Monoklīnajā singonijā ir trīs simetrijas veidi - planālā, aksiālā un planaksiālā.

Monoklīnā singonija piemīt ģipsim, biotītam, talkam un daudzu citu minerālu kristāliem.

Zemāk esošajā tabulā dots visu trīs šīs singonijas simetriju starptautiskie apzīmējumi un apzīmējumi pēc Šēnflisa.

Nosaukums Starptautiskais apzīmējums Šēnflisa apzīmējums
monoklīnā planālā C2h
monoklīnā aksiālā C2
monoklīnā planaksiālā C1h