vienkāršs centrēts
vienkāršs centrēts

Kristalogrāfijā tetragonālā singonija ir viena no 7 singonijām. Kristālisko struktūru apraksta, balstoties uz trīs bāzes vektoriem. Tetragonālajā singonijā visi trīs bāzes vektori savstarpēji veido taisnus leņķus, divi no šiem vektoriem ir vienāda garuma un trešais - atšķirīga garuma.

Tetragonālajā singonijā ir divi Brevē režģi: vienkāršais un centrētais.

Tetragonālā singonija ir šēlīta, rutila, kasiterīta un daudzu citu minerālu kristāliem.

Zemāk esošajā tabulā dots šīs singonijas simetriju starptautiskie apzīmējumi un apzīmējumi pēc Šēnflisa.

Nosaukums Starptautiskais apzīmējums Šēnflisa apzīmējums
Primitīvais (tetragonāli-piramidālais) 4 C4
Centrālais (tetragonāli-bipiramidālais) C4h
Planālais (ditetragonāli-piramidālais) C4v
Aksiālais (tetragonāli-trapecoedrais) 422 D4
Planaksiālais (ditetragonāli-bipiramidālais) D4h
Inversijas-primitīvais S4
Inversijas-planālais D2d

Ārējās saites labot šo sadaļu