Signāls (latīņu: signum - zīme) ir materiāls objekts, kas sevī ietver dažādu informāciju un tā tiek pārnesta tālāk. Bieži vien šī informācija ir apslēpta (piem., ceļa zīmes) vai kodēta (piem., informātikā). Citiem vārdiem sakot, signāls ir sava veida īsziņa. Termins signāls biežāk tiek izmantots zinātnē un tehnikā, nozarēs, kuras ir saistītas ar informācijas apstrādi un pārsūtīšanu, t.i., kibernētikā, elektronikā, radiotehnikā, sakaru tehnikā un citur.

Skatīt arīLabot