Ceļa zīme

Ceļa zīme ir standartizēta zīme, kas tiek uzstādīta pie ceļa, lai nodotu satiksmes dalībniekiem noteiktu informāciju.

Eiropas standarta dažādu kategoriju zīmju piemērs

Lai gan vispārīgie ceļa zīmju un simbolu principi daudzās valstīs ir vienādi, pašas zīmes dažādās valstīs mēdz ievērojami atšķirties. Lielāko daļu pasaules ceļa zīmju sistēmu var reducēt līdz divām sistēmām, Eiropas un anglosakšu, ar dažiem vietējiem papildinājumiem un atšķirībām. Eiropā, Krievijā un daudzās citās pasaules valstīs ir spēkā Vīnes konvencija par ceļa zīmēm un signāliem.