Sekulārisms

principu un uzskatu kopums, kas ir brīvs no reliģijas un Dieva

Sekulārisms (latīņu: saeculum — ‘laikmets’) ir principu un uzskatu kopums, kas ir brīvs no reliģijas un Dieva. Sekulārismu nereti saista ar to, ka valsts valdībai un citām institūcijām jāpastāv atsevišķi no reliģijas, un savos lēmumos nedrīkst ietekmēties reliģisku apsvērumu dēļ. Par sekulārisma idejām pirmie aizdomājās grieķu un romiešu filozofi kā Epikūrs vai Marks Aurēlijs un apgaismības laikmeta domātāji kā Denī Didro, Voltērs, Benedikts Spinoza, Džeimss Medisons un citi.

Britu rakstnieks Džordžs Holioks (1817–1906), kas 1851. gadā ieviesa terminu "sekulārisms"

Sekulārismu nevajadzētu jaukt ar ateismu vai indiferentismu.