Robeža (ģeogrāfija)

ģeogrāfisks nošķīrums starp politiskām vai juridiskām vienībām

Robeža ģeogrāfijā ir cilvēku definēta, nosacīta līnija, kas atdala kādu teritoriju no citas. Nereti šo jēdzienu saprot kā valsts robežu, bet vispārīgi tas attiecas arī uz citiem politiskās ģeogrāfijas objektiem, piemēram, administratīvo teritoriju vai pilsētu robežām. Robežas galvenokārt ir veidojušās vēsturisku apstākļu dēļ un nereti ir novilktas, izmantojot ģeogrāfiskus objektus, piemēram, upes.

Valsts robežzīme uz Somijas un Norvēģijas robežas

Ārējās saites labot šo sadaļu