Reizināšana ir viena no četrām aritmētikas pamatdarbībām. Tā atbilst atkārtotai saskaitīšanai. Reizināšanas pretējā darbība ir dalīšana. Lielumi, kas tiek reizināti, tiek saukti par reizinātājiem, bet rezultāts — par reizinājumu. Skaitļa a reizināšana ar naturālu skaitli n atbilst atkārtotai saskaitīšanai:

Reizināšanas zīme.
.

Reizināšanas darbību ne vienmēr pieraksta, izmantojot simbolu "×". Izmanto arī punktu (·) un zvaigznīti (*). Ja tiek reizināti lielumi, no kuriem vismaz viens ir apzīmēts ar burtu, tad reizināšanas zīmi starp tiem var nelikt. Piemēri: , .

Īpašības labot šo sadaļu

Reizināšanai piemīt komutatīvā, asociatīvā un distributīvā īpašība:

 
 
  • distributīvā īpašība: jebkura skaitļa reizinājums ar summu ir vienāds ar atsevišķu saskaitāmo un šī skaitļa reizinājumu summu
 

Reizināšana ar 0 un 1 labot šo sadaļu

Īpaši vienkārša ir reizināšana ar skaitļiem 0 un 1:

  • vienības elements: jebkuru skaitli reizinot ar 1, rezultāts vienmēr būs vienāds ar doto skaitli
 
 

Daļskaitļu reizināšana labot šo sadaļu

Daļskaitļus reizina, reizinot to skaitītājus un saucējus:

 .

Skatīt arī labot šo sadaļu