Matemātikā par naturāliem skaitļiem sauc skaitļus 1, 2, 3, ... (dažreiz tiek iekļauta arī nulle). Divi galvenie naturālo skaitļu lietošanas mērķi ir skaitīšana (piemēram, rokai ir 5 pirksti) un sakārtošana (piemēram, 3. sportists, kas sasniedza finišu). Naturālos skaitļus formāli definē ar Peano aksiomu palīdzību.

Naturālos skaitļus parasti izmanto skaitīšanai (viens ābols, divi āboli, trīs āboli...).

Naturālo skaitļu īpašības, kas saistītas ar dalāmību, tiek pētītas skaitļu teorijā, bet ar objektu skaita noteikšanu un sanumurēšanu saistītas problēmas tiek pētītas kombinatorikā.

Apzīmējumi labot šo sadaļu

Visu naturālo skaitļu kopu apzīmē ar N vai  . Lai precizētu, vai tiek iekļauta arī nulle, lieto apzīmējumus

 

un

 

Naturālo skaitļu kopa ir bezgalīga un sanumurējama. Tās kardinalitāti apzīmē ar ebreju alfabēta pirmo burtu alef ar indeksu nulle:  .

Īpašības labot šo sadaļu

  • Mazākais naturālais skaitlis ir 1, bet lielākais naturālais skaitlis neeksistē.
  • Jebkurš naturāls skaitlis ir arī vesels skaitlis.
  • Jebkuru divu naturālu skaitļu summa un reizinājums ir naturāls skaitlis.

Sanumurēšana labot šo sadaļu

Naturālo skaitļu piekārtošanu kādas kopas elementiem sauc par sanumurēšanu.

Skatīt arī labot šo sadaļu

Papildu literatūra labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu