Reaktīvā pretestība

Reaktīvā pretestība ir pretestība, kuru maiņstrāvai rada kapacitāte vai induktivitāte.
Reaktīvā pretestība, atšķirībā no aktīvās (rezistīvās) pretestības, nepatērē enerģiju. Tā uzkrāj enerģiju, kuru vēlāk atdod atpakaļ ķēdē.
Tādēļ elektrisko ķēžu aprēķinos reaktīvo pretestību atspoguļo kā kompleksās pretestības imagināro (šķietamo) daļu.

Kondensatora reaktīvā pretestībaLabot

Kapacitātes (kondensatora) reaktīvā pretestība ir negatīva, SI sistēmā to aprēķina šādi:

 
kur
XC - kondensatora reaktīvā pretestība, Ω;
ω - maiņstrāvas leņķiskā frekvence, rad/s;
f - maiņstrāvas frekvence, Hz;
C - kapacitāte, F.

Induktivitātes spoles reaktīvā pretestībaLabot

Induktivitātes (spoles) reaktīvā pretestība ir pozitīva, SI sistēmā to aprēķina šādi:

 
kur
XL - induktivitātes reaktīvā pretestība, Ω;
ω - maiņstrāvas leņķiskā frekvence, rad/s;
L - induktivitāte, H.

Kopā saslēgta kondensatora un spoles reaktīvā pretestībaLabot

Saslēdzot kapacitatīvu un induktīvu pretestību, pie noteiktas frekvences vērtības pretestību absolūtās vērtības būs vienādas, bet ar pretējām zīmēm. Šis ir rezonanses nosacījums (sk. arī svārstību kontūrs).

Skatīt arīLabot