Propēns

ķīmisks savienojums

Propēns (propilēns, H2C=CHCH3) ir otrs vienkāršākais alkēns. Kā visiem alkēniem, pēc IUPAC nomenklatūras tā nosaukums beidzas ar -ēns, bet triviālais nosaukums - ar -ilēns. Tā ir bezkrāsaina, degtspējīga gāze, un to iegūst no naftas. Propilēnu lieto par polipropilēna izejvielu. Hidratējot propilēnu, iegūst izopropanolu. Propilēnu lieto arī dažādu savienojumu alkilēšanai, lai pievienotu izopropilgrupu.

Propēns
Propylene.PNG Propylene skeletal.svg
Propēna struktūrformula un vienkāršotā struktūrformula
Ķīmiskā formula H2C=CHCH3
Molmasa 42,08 g/mol
Blīvums 1,79 kg/m3
Kušanas temperatūra 88 K (-185,2 °C)
Viršanas temperatūra 225,5 K (-47,6 °C)