Progresīvisms

uzskats, kas iestājas par sociālām reformām sabiedrībā

Progresīvisms ir politiska ideoloģija, kas paredz, ka attīstība zinātnē, tehnoloģijā, tautsaimniecībā un sabiedrības struktūrā ir nepieciešama cilvēku dzīves līmeņa uzlabošanai.

Progresīvisms aizsākās apgaismības kustības laikā no idejas, ka cilvēce var attīstīties no barbarisma uz civilizētāku un humānāku sabiedrību, par tās pamatu ņemot empīrismu. Tomēr laika gaitā progresīvisma nozīme ir bijusi dažāda.

Pašreizējajā Rietumu kultūras izpratnē progresīvisms radās 19. gadsimtā, industriālās revolūcijas laikā, no uzskata, ka ekonomiskā nevienlīdzība un neregulēta brīvā tirgus ekonomika traucē attīstībai. Mūsdienās to asociē ar kreisiem un centriski kreisiem uzskatiem ekonomikā un liberāliem uzskatiem sociālos jautājumos.