Brīvā tirgus ekonomika jeb brīvais tirgus parasti asociējas ar tīro kapitālisma sistēmu, kur zeme un kapitāls ir privātīpašumā, bet ekonomiskie lēmumi tiek pieņemti, ņemot vērā īpašnieku intereses. Būtisks elements ir privātīpašums jeb valdošā īpašuma forma. Ir brīva uzņēmējdarbība un pilnīga konkurence. Cenas tirgū veidojas pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņu ietekmē. Privātuzņēmēji organizē ražošanu, lai gūtu peļņu. Saimnieciskās darbības pamatā ir peļņas motīvs. Valsts loma ir minimāla vai ierobežota, darbojas cenu sistēma.