Priekšindoeiropiešu valodas

Priekšindoeiropiešu valodas jeb pirmsindoeiropiešu valodas ir neidentificējamu valodu grupa, kurā runāja Eiropas, daļēji arī Āzijas iedzīvotāji pirms indoeiropiešu pirmvalodā runājošo cilšu ierašanās. Uzskatīta, ka priekšindoeiropiešu valodu substrāts ir ietekmējis daudzas indoeiropiešu valodas gan vārdu krājuma, gan gramatikas ziņā. Vienīgās Eiropā saglabājušās pirmsindoeiropiešu valodas ir basku valoda un Kaukāza valodas, bet Āzijā dravīdu valodas.

Priekšindoeiropiešu (paleoinoeiropiešu) un (proto)indoeiropiešu pirmvalodas izplatība (ap 3000. gadu p.m.ē.).