Posmkāji

Posmkāji (Arthropoda) (grieķu: ἀρθρον — locītava un πούς/ποδός — kāja) — pirmmutnieku dzīvnieku tips, kas iekļauj sevī kukaiņus, vēžveidīgos, zirnekļveidīgos un daudzkājus. Tas ir sugām visbagātākais un izplatītākais dzīvnieku tips. Šī tipa pārstāvjus raksturojošā pamatīpašība ir tos klājošais ārējais hitīna skelets. Posmkāji ir izplatīti praktiski pa visu zemeslodi un tiem ir liela bioloģiska un ekoloģiska nozīme. Kukaiņi, līdzās ar zīdītājiem un putniem ir dominējošā sauszemes dzīvnieku grupa. Uz Zemes ir vairāk kā 1 000 000 kukaiņu sugu. Zirnekļveidīgie un daudzkāji, kaut arī nav sasnieguši tādu daudzveidību, tomēr arī ir ļoti izplatīti. Vēžveidīgie apdzīvo praktiski visus pasaules okeāna platuma grādus un dziļumus. Dažos reģionos vēžveidīgie ir dominējošā planktona sastāvdaļa.

Posmkāji
Zilie krabji (Callinectes sapidus)
Zilie krabji (Callinectes sapidus)
Klasifikācija
ValstsDzīvnieki (Animalia)
NodalījumsBilaterāļi (Bilateria)
ApakšnodalījumsPirmmutnieki (Protostomia)
VirstipsKutikulārie (Ecdysozoa)
TipsPosmkāji (Arthropoda)
Iedalījums
Posmkāji Vikikrātuvē

KlasifikācijaLabot

Posmkāju taksonomiskā hierarhija nav viennozīmīga. No vienas puses, tika izlemts, ka daži posmkāju apakštipi nav radniecīgi ar daudzsaru tārpiem (Annelida). Konkrēti, skaitās, ka traheātu (Uniramia) apakštips ir tuvāks onihoforām (Onychophora), nekā citiem posmkājiem, taču lielākā zinātnieku daļa tam nepiekrīt, kā arī tas neiet kopā ar ģenētiskajiem pētījumiem. Cits viedoklis ir tradicionāli apgalvot, ka daudzsaru tārpi ir tuvākie radinieki kā posmkājiem, tā arī onihoforām, pamatojoties uz segmentu vienādo skaitu, tomēr vēlāk sāka runāt par konverģentu evolūciju, jo posmkāji ir tuvāki nematodēm (Nematoda), jo abiem ir spēja uz ārējā apvalka maiņu. Divi iespējamie ģeneoloģiskie atzari arī nosaka divus augstākos taksonus, pie kuriem varētu pieskaitīt posmkājus: posmainie (Articulata) un apvalku metošie (Ecdysozoa).

Apakštaksonu klasifikācija posmkāju grupas iešpusē arī ir neviennozīmīga. Piecas galvenās apakšgrupas tiek piedēvētas vai nu apakštipiem vai klasēm. Bez šīm apakšgrupām ir virkne fosilo organismu, lielākoties no apakškembrija, kurus ir grūti pieskaitīt kādai no šīm grupām gan tāpēc, ka tie būtiski atšķiras no jau zināmajiem organismiem, gan arī aiz neskaidrām savstarpējām radniecīgajām saitēm. Agrāk daudzkājus un kukaiņus bieži vien apvienoja traheātos (Tracheata), bet beidzamie pētījumi rāda, ka daudzkāji nav tuvāki kukaiņiem kā vēžveidīgajiem.

Tips Posmkāji (Arthropoda)

(†) - izmirušu organismu grupa.

Ārējās saitesLabot