Apakšnodalījums (latīņu: subdivisio) ir organismu klasifikācijas taksonomiskā apakšvienība, kas ir atvasināta no nodalījuma. Apakšnodalījums ir nākamā vienība zem nodalījuma. Zem nodalījuma atrodas vai nu klase, vai virsklase. Taksonomisko vienību "apakšnodalījums" lieto botānikā, bet zooloģijā šai vienībai atbilst apakštips.