Poliseksualitāte ir seksuālās tieksmes izjušana pret vairākām dzimtēm un/vai dzimumiem. Poliseksualitāti nedrīkst jaukt ar poliamoriju vai panseksualitāti. Poliseksuāla persona ir kāds, kas „identificējas vai tiek raksturots ar dažādām seksuālajām orientācijām.” Poliseksuālisms ir seksuālā identitāte, „kurai pieder cilvēki, kas uzskata, ka termins biseksuāls iemieso dzimšu dihotomiju, kas ir par pamatu atšķirībai starp heteroseksualitāti un homoseksualitāti, netieši norādot, ka biseksualitāte nav nekas vairāk par šo dzimšu un seksuālo dihotomiju krustojumu.

Virzieni un kulturālās perspektīvas labot šo sadaļu

Poliseksualitāte atšķiras no poliamorijas, kas ir vēlme būt attiecībās ar vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, un no panseksualitātes, kas ir seksuālo tieksmju izjušana pret visām dzimtēm un dzimumiem. Poliseksualitāte ietver daudzas, bet ne obligāti visas seksuālās orientācijas.

Poliseksualitāte ir pašidentificējošs termins, kas ir nedaudz neskaidrs, jo eksistē ļoti dažādi cilvēki, kas sevi identificē ar šo terminu.

Poliseksuālā identitāte ir saistīta ar dzimšu identitāti, un to izmanto cilvēki, kas neidentificējas dzimšu binaritātē. Cilvēkus, kas identificējas kā poliseksuāli, var piesaistīt transvestīti, trešā dzimuma pārstāvji, kvīri, kā arī interseksuāļi. Tomēr poliseksualitāte neattiecas tikai uz nebinārajiem dzimumiem/dzimtēm. Cilvēkus, kas identificējas kā poliseksuāli, var saistīt viens vai abi binārie dzimumi/dzimtes.

Reliģija labot šo sadaļu

Saistība starp reliģiju un seksualitāti atšķiras katrā ticībā. Dažas ticības noliedz poliseksualitāti, bet citas to atļauj. Lielākās monoteiskās reliģijas aizliedz poliseksualitāti.