Dzimte var būt:

  • Dzimte — gramatiskā lokāmo vārdšķiru kategorija;
  • Dzimte — kultūras ietekmē veidojušos īpašību kopums;
  • Dzemde.