Polimino ir tāda plaknes figūra, ko iegūst no vienādiem kvadrātiem, pievienojot tos vienu otram pa vesela garuma malām. Vienības kvadrātam pievieno citus vienības kvadrātus tā, lai katram nākamajam pievienotajam kvadrātam būtu kopēja mala ar kādu no iepriekš izmantotajiem vienības kvadrātiem. Ja polimino sastāv tieši no n vienības kvadrātiem, to sauc par n-mino.

Attēlā visi 18 pentamino polimino

Polimino, kas sastāv no 1, 2, 3, 4, 5 utt. kvadrātiem sauc attiecīgi par monomino, domino, trimino, tetramino, pentamino utt. Ja rotācijas un spoguļattēlus neskaita, eksistē tikai viens monomino, tikai viens domino, divi trimino, pieci tetramino, divpadsmit pentamino.

Latvijā ar polimino pētniecību nodarbojas asoc. prof. Andrejs Cibulis.

PentaminoLabot

Pentamino ir visi tie polimino, kas sastāv no tieši pieciem kvadrātiem (n=5).

Skatīt arīLabot