Pilnās strāvas nepārtrauktības vienādojums

Pilnās strāvas nepārtrauktības vienādojums ir pārveidots strāvas nepārtrauktības vienādojums, šī vienādojuma matemātiskais pieraksts ir:

.

Pilnās strāvas nepārtrauktības vienādojuma pierādījumsLabot

Šis nosacījums ir pareizs, tāpēc ka spēkā ir elektriskā lādiņa nezūdamības likums. Lai par to pārliecinātos, no ceturtā Maksvela vienādojuma   izsaka lādiņa blīvuma atvasinājumu pēc laika  . Ievietojot šo atvasinājumu strāvas nepārtrauktības vienādojumā  , iegūstam pilnās strāvas nepārtrauktības vienādojumu.

Nobīdes strāvas blīvumsLabot

Lielums   ir nobīdes strāvas blīvums un tādā gadījumā pilnās strāvas nepārtrauktības vienādojumu var uzrakstīt šādi:   un šis vienādojums nozīmē ka pilnās strāvas   līnijām vienmēr ir jābūt noslēgtām.

Pilnās strāvas nepārtrauktības vienādojuma interpretācijaLabot

Pilnās strāvas nepārtrauktības vienādojuma interpretācija ir šāda: līdzstrāva var plūst tikai noslēgtās elektriskās ķēdēs; tātad  . Bet, ja elektromagnētiskais process ir atkarīgs no laika, strāvas blīvuma   līnijas var arī nebūt noslēgtas. Piemēram, maiņstrāvas ķēdē, kurā ir kondensators, un elektromagnētisko viļņu raidītāja antenas kontūrā arī pastāv lādiņnesēju plūsma. Tomēr šajos gadījumos lādiņnesēju plūsmas līniju noslēdzošais posms vienmēr ir nobīdes strāvas blīvuma līnijas.