Pasaules ass

Pasaules ass ir taisne, kas iet caur debess sfēras centru un ir paralēla Zemes rotācijas asij. Pasaules ass krusto debess sfēru debess polos. Līdzīgi kā Zemes polus, tos sauc par debess ziemeļpolu un debess dienvidpolu. Pirmais atrodas Mazā Lāča zvaigznājā, otrais – Oktanta zvaigznājā.