Debess sfēra astronomijā un navigācijā ir iedomāta sfēra ar patvaļīgi izvēlētu rādiusu, kuras centrā atrodas nosacītais novērotājs. Uz tās debess ķermeņi projicējas tā, kā tie redzami novērošanas vietā. Galvenie debess sfēras lielie riņķi ir matemātiskais horizonts, debess ekvators, debess meridiāns, ekliptika un Galaktikas ekvators; galvenās līnijas ir vertikālā līnija, pasaules ass, ekliptikas ass un Galaktikas ass.[1]

Zeme un tās debess sfēra
  1. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga : Norden AB. 2001. 138. lpp. ISBN 9984-9383-5-2.