Debess poli ir punkti, kuros pasaules ass šķērso debess sfēru. Izšķir debess ziemeļpolu un debess dienvidpolu. Novērotājam, kurš stāv uz Zemes ziemeļpola vai dienvidpola, attiecīgais debess pols atradīsies tieši virs galvas. Raugoties debesīs uz šo polu, redzams, ka tas ir nekustīgs, bet debess ķermeņi rotē ap to. Tomēr debess pola nekustība attiecībā pret zvaigznēm ir maldīga, jo tas lēnām pārvietojas precesijas dēļ.

Zvaigžņu kustība ap debess polu

Debess ziemeļpols atrodas Mazā Lāča zvaigznājā. Debess dienvidpols – Oktanta zvaigznājā.