Pašu kapitāls ir finanšu termins, kas rāda cik liela īpašuma daļa uzņēmumā pieder uzņēmuma īpašniekiem. Pašu kapitālu var aprēķināt ar formulu: Pašu kapitāls = līdzekļi (aktīvi) - saistības (kreditori)

Pašu kapitāla sastāvdaļas labot šo sadaļu

Pašu kapitāla sastāvdaļas ir:

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Rīga, LZRA, 2006