Aktīvi ir termins grāmatvedībā, kas raksturo ekonomiskos līdzekļus. Aktīvi ir resursi, kurus uzņēmums ieguvis savā īpašumā iepriekšējas darbības rezultātā un kurus uzņēmumam ir iespējams izmantot nākotnē, lai turpinātu ekonomisko darbību. Aktīvi iekļauj, piemēram, uzņēmuma inventāru, ēkas un zemes gabalus, aizdevumus citiem uzņēmumiem, nepabeigto un gatavo ražojumu krājumus un rezerves, skaidras naudas uzkrājumus utt.

Aktīvi ir viena no divām bilances daļām (otra ir pasīvi).