Saistības

civilkodeksu princips ieviests Latvijā ar Civillikumu

Saistības, arī saistību tiesības (angļu: law of obligations) ir civilkodeksu princips[1] ieviests Latvijā ar Civillikumu, uz kura pamata vienai personai (parādniekam) ir jāizdara par labu otrai (kreditoram) zināma darbība, kam ir mantiska vērtība.

Raksturojums labot šo sadaļu

Saistību tiesības rodas vai no tiesiska darījuma[2], vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.[3]

Saistības komercijā labot šo sadaļu

Saistības jeb aizņemtais kapitāls starptautiskos grāmatvedības standartos tiek klasificētas kā:

  • Īstermiņa - parādi, kas jānomaksā nākamā pārskata perioda laikā - gada laikā;
  • Ilgtermiņa - parādi, kas jānomaksā pēc viena gada[4]

Atsauces un piezīmes labot šo sadaļu

  1. Saistības "pandektu sistēmā" tiek sistematizētas LR Civillikumā
  2. Tiesiskam darījumam ir "juridisks spēks".
  3. * [1] Civillikuma Ceturtā daļa - Saistību tiesības
  4. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Rīga, LZRA, 2006